Jump to content

ralph43

Member Since 05 Jan 2019
Offline Last Active Jan 31 2019 02:27 PM
-----

Topics I've Started

Commentaries - Przekład Toruński Nowego Przymierza Polish

27 January 2019 - 01:02 PM

File Name: Przekład Toruński Nowego Przymierza Polish

File Submitter: ralph43

File Submitted: 27 Jan 2019

File Category: Commentaries

Author: Fundacja Świadome Chrześcijaństwo
e-Sword Version: 9.x - 10.x

© Copyright Fundacja Świadome Chrześcijaństwo
Toruń 2017, 2018
Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie
całości lub części publikacji wyłącznie w formie elektronicznej,
jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych
i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian w tekście.
Powielanie do celów komercyjnych wymaga pisemnej zgody Fundacji.

Click here to download this file


Bibles - Przekład Toruński Nowego Przymierza Polish

27 January 2019 - 01:00 PM

File Name: Przekład Toruński Nowego Przymierza Polish

File Submitter: ralph43

File Submitted: 27 Jan 2019

File Category: Bibles

Author: Fundacja Świadome Chrześcijaństwo
e-Sword Version: 9.x - 10.x

### Dostępny jest także moduł komentarzy pod tą samą nazwą ###

© Copyright Fundacja Świadome Chrześcijaństwo
Toruń 2017, 2018
Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie
całości lub części publikacji wyłącznie w formie elektronicznej,
jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych
i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian w tekście.
Powielanie do celów komercyjnych wymaga pisemnej zgody Fundacji.

Click here to download this file