Jump to content

FlorinCB

Member Since 20 Nov 2018
Offline Last Active Today, 04:58 AM
-----

Topics I've Started

Foreign Language Bibles - Aramaic Peshitta Transliterated to Romanian Alphabet

20 November 2018 - 10:36 PM

File Name: Aramaic Peshitta Transliterated to Romanian Alphabet

File Submitter: FlorinCB

File Submitted: 21 Nov 2018

File Category: Foreign Language Bibles

Author: FlorinCB
Suggest New Tag:: Peshitta

Aramaic Peshitta Transliterated to Romanian Alphabet
Noul Testament Siriac (Peşiţta)

Versiunea iniţială a fost transliterată de Bodin Florin Ciprian în 2014 bazată pe versiunea făcută de Robert Hommel în 2006.
Textul Siriac este codat în schema de transliterare Michigan-Claremont adaptată pentru alfabetul român şi apoi este vocalizată conform cu Codex Khabouris.

Actualizarea s-a făcut folosind: NT Arameic: Convertit în Script Ebraic Pătrat Unicod de Jared Seltzer (jaredaseltzer@hotmail.com) în 2012 care este Domeniul Public

Ediţie pentru e-Sword, MySword şi alte formate ca RTF şi PDF de Florin C. Bodin publicate în 2017.
http://beitdina.net (Hause of Analisys)

Click here to download this file