Jump to content

Changes in Peshitta Transliterată în alfabetul românesc (Peshitta RO) 2.9b

Version 2.9b
  • Jurnal Istoric -
  • v1.0 Prima Ediţie.
  • v2.0 Folosind "+" pentru tet căci "th" poate fi confundat cu "tau-hei". Folosind "x" pentru "heth" căci "ch" poate fi confundat cu "caf-hei".
  • v2.1 Începând cu această versiune poţi căcuta o frază de cuvinte şi ai nevoie un fond special ca Calibri ori TITUS Cyberbit Basic ori Droid Serif (pe Android).
  • v2.1-Plus Are adăugate 2Ioan, 3Ioan, şi Iuda, cele 3 cărţi lipsă importate şi adaptate la schema de alfabetizare din baza de date Peshitta X (Transliterată).
  • v2.1-Ch Versiune pt Android folosind "ch" pt "heth".
  • v2.9-alpha -Primă vesiune publică vocalizată pt PC şi Android.
  • v2.9-beta1 - Versiune βετα publică vocalizată pt PC şi Android - BETA 1.