Jump to content

Senketsu428

Member Since 01 Jun 2017
Offline Last Active Jun 01 2017 01:50 AM
-----

#30801 BibleGateway to MySword

Posted by Senketsu428 on 01 June 2017 - 01:29 AM

i looking for New Pilipino Version, Magandang Balita Bblia, Bagong Sambayanang Pilipino