Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/ipboard/cache/skin_cache/cacheid_1/skin_downloads.php on line 1127 ROBac - Bible Support

Jump to content

SubmitterFile Information

 • Submitted: Aug 25 2012 02:03 PM
 • Last Updated: Aug 30 2012 08:27 AM
 • File Size: 6.94MB
 • Views: 2090
 • Downloads: 99
 • Author: Preot prof. Iconom Stavrofor Iftimiu N. Adrian, Fratele Traian Bădărău
 • e-Sword Version: 9.x - 10.x
 • Tab Name: ROBac
 • Suggest New Tag:: The Orthodox Bible, Anaghinoscomena, Biblia Ortodoxă, BIBLIA SAU SFÂNTA SCRIPTURĂ ORTODOXĂ COMPLETĂ CU CĂRŢILE ANAGHINOSCOMENE ŞI CANOANELE SFINTEI BISERICI DESPRE SFINTELE SCRIPTURI (BIBLIA din 1982) Numărătoarea versetelor este făcută comparativ cu ediţiile protestante şi papale, THE HOLY BIBLE OR ORTHODOX Scripture (COMPLETE) With books ANAGHINOSCOMENE and the canons ABOUT Holy Scriptures of the Holy Church (Bible, 1982) comparative numbered

Support BibleSupport.com

 • If our e-Sword and MySword modules have blessed you, please consider a small donation.


  Your donation pays only for dedicated server hosting, bandwidth, software licenses, and capital equipment (scanners, OCR equipment, etc).


  Enter Amount $


  You do not need a paypal account to donate online.  Bitcoin Donations: bc1qnhyv57lvvpvc8vxfz5hd9c4l2jaxe4ylza033y

Other Modules By Same Author

Download ROBac 1.0

* * * * * 1 Votes
Scripture *** Whole Bible

Author:
Preot prof. Iconom Stavrofor Iftimiu N. Adrian, Fratele Traian Bădărău

e-Sword Version:
9.x - 10.x

Tab Name:
ROBac

Suggest New Tag::
The Orthodox Bible, Anaghinoscomena, Biblia Ortodoxă, BIBLIA SAU SFÂNTA SCRIPTURĂ ORTODOXĂ COMPLETĂ CU CĂRŢILE ANAGHINOSCOMENE ŞI CANOANELE SFINTEI BISERICI DESPRE SFINTELE SCRIPTURI (BIBLIA din 1982) Numărătoarea versetelor este făcută comparativ cu ediţiile protestante şi papale, THE HOLY BIBLE OR ORTHODOX Scripture (COMPLETE) With books ANAGHINOSCOMENE and the canons ABOUT Holy Scriptures of the Holy Church (Bible, 1982) comparative numbered

BIBLIA

SAU

SFÂNTA SCRIPTURĂ ORTODOXĂ

COMPLETĂ

CU CĂRŢILE ANAGHINOSCOMENE ŞI CANOANELE SFINTEI BISERICI DESPRE SFINTELE SCRIPTURI


(BIBLIA din 1982)

Aceasta este de fapt Biblia din 1936 [a Pr. Prof. Gala Galaction (†) (tradusă după textul grecesc al Septuagintei confruntat cu cel ebraic şi raportată la traducerile moderne ale Sfintelor Scripturi] revizuită de mai multe colective de Preoţi Profesori Ortodocşi în:

1957, 1975, 1979.


Text cules electronic de Preot prof. Iconom Stavrofor Iftimiu N. Adrian 1999, Suceava.


Ediţie revizuită, corectată şi tehnoredactată computerizat (2012) de ucenicii fratelui Traian Bădărău (†)


I. NOTĂ: Acest fişier foloseşte numerotarea versetelor obişnuită în e-Sword, care diferă în unele pasaje de numerotarea tradiţională din ediţiile ortodoxe. în aceste cazuri, numărul original este arătat prin culoarea gri şi este pus între paranteze. Pentru a avea textul numerotat ca în ediţiile ortodoxe vă rugăm să folosiţi ROBa.


Ostenelile tuturor au fost din dragoste, din „dar(, din dar se face raiul)”.

Vă rugăm să nu vindeţi pe bani lucrurile Domnului:

„Mat 10:8 în dar aţi luat, în dar să daţi. ”


Publicat pentru e-Sword

1/05/2012

II. Nota editorilor acestui text electronic:
Ediţia folosită de Părintele Profesor Iconom Stavrofor Iftimiu N. Adrian este cea din 1982, care reproduce textul Vechiului Testament din 1975 [luat din Biblia din 1936 a lui Gala Galaction (tradusă după textul grecesc al Septuagintei confruntat cu cel ebraic şi raportată la traducerile moderne ale Sfintelor Scripturi) în afară de Psalmi (reproduşi după Psaltirea din 1957) şi revizuit de Părintele Ioan Gagiu] şi textul Noului Testament din 1979 [revizuit de Părintele Profesor Constantin Corniţescu, Părintele Ioan Mircea, Părintele Profesor Nicolae Petrescu şi Părintele Profesor Dumitru Radu].

THE HOLY BIBLE
OR
ORTHODOX Scripture
(COMPLETE)
With books ANAGHINOSCOMENE and the canons ABOUT Holy Scriptures of the Holy Church

(Bible, 1982)

This is actually the 1936 Bible [of the Priest Professor Gala Galaction (†) (translated by the Septuagint Greek text facing Hebrew and related to modern translations of the Bible] reviewed by several groups of Priests Orthodox Professors in: 1957, 1975, and 1979.
The Electronic Text was picked by Priest Professor Iconom Stavrofor Iftimiu N. Adrian in 1999, Suceava.

Revised edition, corrected and computerized edited in 2012 by the disciples of Brother Traian Bădărău(†)NOTE: This file uses common verse numbering in e-Sword, which differ in some passages from the numbering of traditional Orthodox editions. In these cases, the original numbering is shown by grey colour and is placed in brackets. To have the text numbered as in the Orthodox editions please use robe.

Were all labours in love.
Please do not sell on money works of the Lord:
"Mat 10:8 You have received without payment, so give without payment.


Published for e-Sword
05/01/2012Other files you may be interested in ..

 • 8,280 Total Files
 • 50 Total Categories
 • 233 Total Contributors
 • 5,115,289 Total Downloads
 • Son Of Man Bible Latest File
 • anapto Latest Submitter

34 user(s) are online (in the past 30 minutes)

3 members, 30 guests, 0 anonymous users


luisgabriel09, vincent45, Bing (1), stevelos2592