Jump to content

SubmitterSUPPORT TOPIC File Information

 • Submitted: Mar 21 2021 12:26 PM
 • Last Updated: Apr 20 2021 11:37 AM
 • File Size: 26.21MB
 • Views: 912
 • Downloads: 25
 • Author: Ger de Koning
 • MySword Version:: 1.X

Support BibleSupport.com

 • If our e-Sword and MySword modules have blessed you, please consider a small donation.


  Your donation pays only for dedicated server hosting, bandwidth, software licenses, and capital equipment (scanners, OCR equipment, etc).


  Enter Amount $


  You do not need a paypal account to donate online.  Bitcoin Donation Address: 324FMHEtwbN6Ees4N3phx8Yv76Mvqg8RtL

Other Modules By Same Author

MySword (Mobile) Module Download:
Download Kingcomments - NL 1.3.1

* * * * * 1 Votes
 • How do I view MySword modules?
  Note: After you download the file to your PC or your android device, the file must then be moved to the MySword folder on your android device. If downloading directly to your android device, you may need to install a file explorer app to be able to move the file to your MySword folder if your device does not have one already.

Author:
Ger de Koning

MySword Version::
1.X

Inleiding
Het doel van dit commentaar is mensen aan te moedigen de Bijbel te lezen. Het commentaar is oorspronkelijk gepubliceerd op de website www.kingcomments.com. Van alle Bijbelboeken is een commentaar beschikbaar. De commentaren zijn bedoeld om te helpen de Bijbel persoonlijk te bestuderen. De Bijbelcitaten die in de commentaren voluit geschreven zijn, komen uit de Herziene Statenvertaling als het een citaat uit het Oude Testament betreft en uit de TELOS-vertaling als het een citaat uit het Nieuwe Testament betreft.

De commentaren over Job, Psalmen en Jesaja zijn samen met Tony Jonathan geschreven. Het commentaar over Ezechiël is geschreven in nauwe samenwerking met Ron Vellekoop.

De Bijbel is het onfeilbare, eeuwige Woord van God. De Bijbel gaat over de Zoon van God, Die Mens werd om aan het kruis te sterven voor zondige mensen. God heeft Hem opgewekt uit de dood en Hij is nu in de hemel. Ieder die zijn zonden belijdt en gelooft in de Zoon en Zijn verzoeningswerk op het kruis, zal niet verloren gaan, maar ontvangt het eeuwige leven. Zo iemand is een kind van God. God vertelt Zijn kinderen in Zijn Woord hoe zij tot Zijn eer kunnen leven en alles wat Hij van plan is hun te geven, vanwege hun verbinding met Zijn Zoon.

Downloads
Op de website https://www.oudespor...kelen.php?aut=1 kunnen de commentaren gratis worden gedownload als pdf, e-pub en mobi.

Over de auteur Ger de Koning
Ik ben geboren in 1948 in Nederland en opnieuw geboren in 1966. Sport was mijn passie. Dat was ook na mijn bekering nog enige tijd zo, tot ik, rond 1970, zag dat de Heer Jezus recht had op mijn hele leven. Sinds die volledige overgave zijn de Heer Jezus Christus en het Woord van God mijn passie. Het lezen en bestuderen van Gods Woord gaf mij een diep verlangen om Gods Woord te prediken en te delen, zowel in het onderwijzen van de gelovigen tot opbouw van de gemeente van God, met een speciale zorg voor jonge gelovigen, als in het verkondigen van het evangelie aan ongelovigen.

Dit resulteerde in het schrijven van eenvoudige maar niet oppervlakkige verklaringen van alle Bijbelboeken en over verschillende Bijbelse onderwerpen. Daarvan zijn er meerdere in andere talen vertaald. Verder zijn er veel mogelijkheden om het Woord van God te onderwijzen in Bijbelstudies, Bijbellezingen en op conferenties in binnen- en buitenland.

De Heer heeft mij een vrouw gegeven, Willy, die een grote hulp voor mij is. Zonder haar zou ik dit werk niet kunnen doen. We zijn in 1975 getrouwd. De Heer gaf ons zes kinderen. Door de genade van God hebben zij allen Jezus Christus als Redder en Heer aangenomen. Ze zijn allemaal getrouwd, met gelovigen die Hem ook willen dienen. We hebben nu (2021) negentien kleinkinderen.

De hele Bijbel is een prachtig boek en het is mijn gebed dat jij deze indruk steeds meer zult krijgen.

Ik wens je Gods zegen toe!
Ger de Koning
Middelburg, Nederland, februari 2021

© Copyright
© 2021 Auteur G. de Koning
Niets uit de uitgaven mag - anders dan voor eigen gebruik - worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van 'Uitgeverij Daniël', Zwolle, Nederland, of de auteur.

What's New in Version 1.3.1 (See full changelog)

 • Opnieuw geladen.


Heel mooi, dit wilde ik ook maken :)

Bedankt.

Zou je de data willen controleren met sqlite db browser? Deze lijkt lege tabellen te hebben..

Dank je wel voor je signaal. Ik heb hetzelfde bestand nog een keer geupload en het werk prima. 

Wat bedoelde je met "Heel mooi, dit wilde ik ook maken"? 

Hartelijke groet, Johan


Other files you may be interested in ..

 • 8,299 Total Files
 • 50 Total Categories
 • 256 Total Contributors
 • 5,384,612 Total Downloads
 • Son Of Man Bible Latest File
 • anapto Latest Submitter

21 user(s) are online (in the past 30 minutes)

5 members, 14 guests, 0 anonymous users


artthan, Johntrue, Google (1), Bing (1), RDHY, gad4, imsen